GÓRA GROSZA-XXIV

Ruszyła ogólnopolska akcja "GÓRA GROSZA", to już XXIV edycja. W tym roku szkolnym, tak jak w poprzednim nasze przedszkole bierze udział w zbiórce. Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT. Celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym dzieciom, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Monety (od 1 gr do 5 zł) można wrzucać do znajdującego się w szatni naszego przedszkola słoika z napisem "GÓRA GROSZA". Akcja w naszym przedszkolu trwa od 01.11.2023 r. do 29.02.2024 r. Zachęcamy do wsparcia!!!

Facebook
Skip to content