SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA GRUPY MŁODSZEJ:

 • 5:30 – 7:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 7:45 – 8:25 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy ruchowe.
 • 8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
 • 8:30 – 9:00 Śniadanie.
 • 9:00 – 9:30 Zajęcia higieniczno-zdrowotne.
 • 9:30 – 10:15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10:15 – 11:20 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
 • 11:20 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.
 • 11:30 – 12:00 Obiad.
 • 12:00 – 13:45 Czynności higieniczno-zdrowotne. Leżakowanie.
 • 13:45 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
 • 14:00 – 14:15 Podwieczorek.
 • 14:15 – 17:30 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Facebook
Skip to content