Płatność za przedszkole

Przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie.
W Przedszkolu Publicznym nr 5 w godzinach od 7 30 do 12 30. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w pozostałych godzinach wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Odpłatność za wyżywienie liczona jest na podstawie zadeklarowanej ilości posiłków (karta zgłoszenia do przedszkola, deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu lub korekty zgłoszonej do dyrektora przedszkola)  i nie podlega zmniejszeniu o niezjedzony posiłek w danym dniu. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za wyżywienie zmniejszona jest o zadeklarowaną stawkę za posiłki.

Dzienne żywienie to koszt 10zł:    śniadanie -2,50 zł, obiad – 6,00 zł, podwieczorek –   1,50 zł.

 Należność za żywienie – należy wpłacać na konto:
63 1020 1390 0000 6702 0522 3591
Opłatę stałą za pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową należy wpłacać na konto:
58 1020 1390 0000 6902 0522 3583

Dokonuje wpłaty przelewem należy podać: imię i nazwisko dziecka, numer grupy,   i za który miesiąc jest wpłata (informacje na otrzymanym druku na dany m-c).

 Termin płatności do 10-tego dnia następnego miesiąca.    

 W czasie dłuższej nieobecności dziecka prosimy o zgłoszenie się do przedszkola po druk opłat lub nawiązanie kontaktu drogą e-milową z wychowawcą grupy, celem przesłania druku opłat.

Facebook
Skip to content