Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Zgodnie z art. 153 ust 2 Prawo oświatowe – rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 (nie dotyczy dzieci z rocznika 2017 – dzieci idące w tym roku do szkoły):

– składają

DEKLARACJĘ KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 5 W CZECHOWICACH DZIEDZICACH NA ROK SZKOLNY 2024/2025

– prosimy o wypełnienie deklaracji  z datą wypełnienia i podpisami obojga rodziców/opiekunów prawnych zwrócenie jej do nauczycieli grupy w wersji papierowej do dnia  19.01.2024 r.

– na deklaracji wystarczy wpisać nazwę i adres zakładu pracy (nie jest wymagana pieczątka);

– brak oddanej deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od 01.09.2024 r., w tym wypadku prosimy również o ustną lub pisemną informację ;

– jeżeli rodzice planują odroczenie dziecka z obowiązku szkolnego dotyczy dzieci  z rocznika 2017 prosimy o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi z grupy lub w kancelarii przedszkola.

Facebook
Skip to content