PERSONEL PRZEDSZKOLA 2020/2021

RADA PEDAGOGICZNA:
mgr Bożena Kuś– dyrektor przedszkola
mgr Weronika Karut – wicedyrektor przedszkola

Nauczyciele:
mgr Anna Majewska
mgr Bogusława Kuś
mgr Lidia Klimaniec
mgr Elżbieta Kóska
mgr Marcelina Wójcik
mgr Anna Kołodziejczyk
mgr Halina Prystupa
mgr Małgorzata Zborowska (nauczyciel wspomagający)
mgr Izabela Mola
mgr Hanna Stabrawa
mgr Bożena Kudzia
mgr Sandra Olszak
mgr Katarzyna Jałowiczor
mgr Gabriela Maj
mgr Aneta Żoczek
lic. Daria Okruta (nauczyciel wspomagający)
lic. Magdalena Dudek (nauczyciel wspomagający)
mgr Małgorzata Martyniak – Kwaśny – nauczyciel religii


2 POMOCE NAUCZYCIELA

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

INTENDENT KUCHNIA (4 pracowników)
PRACOWNICY OBSŁUGI (7 pracowników)

Facebook