PERSONEL PRZEDSZKOLA 2021/2022

RADA PEDAGOGICZNA:
mgr Bożena Kuś– dyrektor przedszkola
mgr Weronika Karut – wicedyrektor przedszkola

Nauczyciele:
mgr Anna Majewska
mgr Bogusława Kuś
mgr Lidia Klimaniec
mgr Elżbieta Kóska
mgr Marcelina Wójcik
mgr Halina Prystupa
mgr Izabela Mola
mgr Hanna Stabrawa
mgr Sandra Olszak
mgr Aneta Żoczek
mgr Gabriela Maj (nauczyciel wspomagający)
mgr Małgorzata Zborowska (nauczyciel wspomagający)
lic. Daria Okruta (nauczyciel wspomagający)
lic. Magdalena Dudek (nauczyciel wspomagający)
mgr Małgorzata Martyniak – Kwaśny – nauczyciel religii


2 POMOCE NAUCZYCIELA

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA:

INTENDENT KUCHNIA (4 pracowników)
PRACOWNICY OBSŁUGI (7 pracowników)

Facebook