“Zbiórka makulatury”


Działając w trosce o środowisko  naturalne, nasze przedszkole podjęło się zadania  gromadzenia jednego z surowców wtórnych jakim jest makulatura. Celem akcji jest zachęcanie dzieci oraz rodziców do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych. Dla przedszkolaków, które biorą udział w naszej akcji czekają pamiątkowe dyplomy, a dla “najlepszych zbieraczy” nagrody. „Zbiórka makulatury” w naszym przedszkolu trwa do końca maja 2021r.