Zbiórka makulatury


Działając w trosce o środowisko  naturalne, nasze przedszkole podjęło się zadania  gromadzenia jednego z surowców wtórnych jakim jest makulatura. Celem akcji jest zachęcanie dzieci oraz rodziców do prowadzenia w domach selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych. Makulaturę można przynosić do przedszkola również w roku szkolnym 2023/2024.

Facebook
Skip to content