„Mały miś w świecie wielkiej literatury” Ogólnopolski program w którym nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 również bierze udział. W czasie realizacji najważniejszym celem jest przekazywanie miłości do czytania oraz obcowania z książkom najmłodszym dzieciom-przedszkolakom. Drogi Rodzicu!!!Głośne czytanie dziecku to budowanie bogatego zasobu językowego dziecka, zaznajamianie go z wszechstronną i fascynującą wiedzą, z treściami wspierającymi jego rozwój emocjonalny. To najskuteczniejszy sposób rozkochania go w książkach, bo towarzyszymy mu na każdym etapie ich poznawania.

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej. W roku szkolnym 2022/2023 również nasze przedszkole bierze udział w XV edycji tego programu. Głównym celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci, zachęcenie ich do ruchu od najmłodszych lat przedszkolnych. W ramach programu na terenie naszego przedszkola będą realizowane zajęcia tematyczne, podczas których dzieci będą uczyć się troski o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii, poznają korzyści płynące z ruchu na świeżym powietrzu i nie tylko, a także dowiedzą się jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców każdego dnia.

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

Uczestnicy programu: Grupy starsze

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Sztuka emocji”

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 od października

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, pomoc w rozumieniu emocji oraz uczuć innych osób.

„Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny w którym nasze przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 będzie brać udział. Celem projektu jest uruchamianie twórczości dzieci, aby potrafiły zrobić „coś z niczego”. W czasie zajęć plastycznych będziemy rozwijać wyobraźnię i pomysłowość naszych podopiecznych oraz wdrażać do pracy zespołowej.

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

”Zabawy muzyczno ruchowe z językiem angielskim”-projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

Harmonogram zajęć: 2 razy w tygodniu

Uczestnicy programu: wszystkie grupy

Opis: Zabawy ruchowe to ważna, integralna część dzieciństwa. Połączenie muzyki, ruchu i dobrej zabawy pomaga w zapamiętywaniu i utrwalaniu nowych słów w języku angielskim. Dzieci poznają proste piosenki, które ilustrować będziemy ruchem i wspólną zabawą.

”Sensoplastyka dla smyka”-program

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 od października

Opis: Zajęcia będą oparte na materiałach ekologicznych i biodegradowalnych, produktach codziennego użytku, które są przygotowywane z artykułów spożywczych. Dzieci będą badać różne faktury, materiały, smaki, zapachy. Rozpoznawać dźwięki i sami je wydobywać z różnych przedmiotów. Będą malować palcami, rękami, stopami… Podczas zajęć powstanie m.in. domowa ciastolina, naturalne farby, piankolina, żelkolina i wiele, wiele innych rzeczy, które podpowie nam nasza wyobraźnia.

”Aktywny przedszkolak” projekt warsztatów ruchowych

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

Opis: Zabawy i gry ruchowe w ramach powyższego projektu rozwijają ogólną sprawność fizyczną dzieci, odpowiadają im potrzebom, a także zainteresowaniom. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

”Matematyka dla smyka” projekt edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 od października

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez zabawę. Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci. Przedszkolaki w czasie zajęć będą miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię i zdobywać nowe umiejętności.

”Podróż do świata wyobraźni” program własny

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 grupa Pszczółki

Opis: Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i rodziców, wprowadzenie dzieci w świat literatury, kształcenie nawyków czytelniczych oraz nawyków dbania o książki. Systematyczne czytanie nie tylko rozbudza zainteresowania czytelnicze, ale pozwala także lepiej zrozumieć reguły obowiązujące w życiu, jest formą odpoczynku od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Program zakłada współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną, a jego podsumowaniem będzie organizacja konkursu recytatorskiego „Z Brzechwą i Tuwimem w świat dziecięcej wyobraźni”

„Nasz wspólny dom” projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 grupa Pszczółki

Cel: Celem projektu „Nasz wspólny dom” jest zwiększenie w dzieciach poczucia pewności siebie, uświadomienie o możliwości samodzielnego wpływania na zachowanie innych, wyrobienie poczucia odpowiedzialności zbiorowej, a przede wszystkim wdrożenie do kulturalnego zachowania podczas posiłków.

„Laboratorium przedszkolaka” – program własny

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 grupa Jeżyki

Niniejszy program powstał w odpowiedzi na zainteresowanie dzieci otaczającą nas przyrodą, by ułatwić im rozumienie świata i zachodzących w nim zjawisk. Dzieci to mali odkrywcy. Świat jest dla nich wielkim laboratorium, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe. Program „Laboratorium przedszkolaka”, który poprzez proste doświadczenia i eksperymenty tłumaczy dzieciom świat. Proste eksperymenty naukowe nie tylko wypełnią czas wspólną zabawą, ale także rozwijają w dzieciach dociekliwość, uważność i cierpliwość. Treści projektu zgodne z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego, pozwalają na pogłębienie wiadomości o naturalnym otoczeniu z uwzględnieniem szeroko pojętego praktycznego działania, rozwiązywania problemów i doświadczania świata poprzez zabawę.

„Mysia w Europie – Ogólnopolski Program Edukacyjny”.

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 grupa Jeżyki

Projekt skierowany jest do różnego typu placówek w tym również przedszkoli i szkół z dostosowaniem jego treści do możliwości uczestniczących w nim dzieci. „Mysia w Europie” to projekt mający na celu: przybliżyć dziedzictwo cywilizacyjne Europy jak i wartość zabytkową niektórych obiektów, promować wartości europejskie, przybliżyć rolę obiektów w historii i kulturze europejskiej, wzbogacać wiedzę dzieci o wybranych krajach, ich kulturze, kuchni i mieszkańcach.

„Dzień bez zabawek w przedszkolu” – innowacja pedagogiczna.

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023 grupa Jeżyki

Innowacja polega na tym, że raz w miesiącu na jeden dzień zabieramy z sali zwykle dostępne zabawki i zastępujemy je własnymi wytworami dzieci skonstruowanymi przez nie z pudeł, butelek i innych dostępnych materiałów. Głównym założeniem tego pomysłu jest całkowita swoboda twórcza dzieci, przy jak najmniejszej ingerencji ze strony dorosłych, a jedynie pomoc w napotkanych trudnościach. Wprowadzona innowacja pozwoli dzieciom przełamać bariery, wyciszyć się, rozbudzić wyobraźnię, zrealizować własne pomysły i rozwijać ich kreatywność.

„Dzień pluszowego misia” – projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023, wszystkie grupy

Dzień Pluszowego Misia co rok obchodzimy 25 listopada. To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne urodziny. Projekt ma na celu wdrażanie dzieci do pracy indywidualnej i grupowej. Rozwijanie dużej i małej motoryki. Wzbogacanie słownictwa. Rozwijanie umiejętności wypowiadania na podany temat. Zapoznanie dzieci z historią powstania Święta Pluszowego Misia. Usprawnianie narządów artykulacyjnych. Dzieci w poszczególnych grupach witają gościa „Pluszowego Misia” razem z nim się bawią i rozwiązują zagadki.

„Dzień kropki” – projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023, wszystkie grupy

Dzień Kropki obchodzimy 15 września. To wielkie święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we własne siły. Projekt polega na wspólnych „kropkowych” zabawach. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane z elementem kropki, rozmawiają o swoich talentach, mocnych stronach, dzielą się tym z innymi, a na pamiątkę powstają kolorowe kropkowe dzieła sztuki:)

”Kreatywne zabawy przedszkolaka”-program

Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023, zajęcia raz w miesiącu.

Opis: W czasie zajęć dzieci mogą się pobrudzić, co przedszkolakom sprawia wiele radości:) Zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Do zajęć używane są produkty spożywcze – ryże, mąki, makarony, kasze, olej, galaretka, a także materiały przyrodnicze – kasztany, żołędzie, liście, patyczki.
Facebook
Skip to content