„Mały miś w świecie wielkiej literatury” Ogólnopolski program w którym nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 również bierze udział. W czasie realizacji najważniejszym celem jest przekazywanie miłości do czytania oraz obcowania z książkom najmłodszym dzieciom-przedszkolakom. Drogi Rodzicu!!!Głośne czytanie dziecku to budowanie bogatego zasobu językowego dziecka, zaznajamianie go z wszechstronną i fascynującą wiedzą, z treściami wspierającymi jego rozwój emocjonalny. To najskuteczniejszy sposób rozkochania go w książkach, bo towarzyszymy mu na każdym etapie ich poznawania.

Termin realizacji: Rok szkolny 2020/2021

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych poświęcony tematyce ekologicznej. W roku szkolnym 2020/2021 również nasze przedszkole bierze udział w XIII edycji tego programu. Głównym celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci, zachęcenie ich do ruchu od najmłodszych lat przedszkolnych. W ramach programu na terenie naszego przedszkola będą realizowane zajęcia tematyczne, podczas których dzieci będą uczyć się troski o środowisko naturalne, poznawać podstawowe zasady ekologii, poznają korzyści płynące z ruchu na świeżym powietrzu i nie tylko, a także dowiedzą się jak ważne jest spożywanie warzyw i owoców każdego dnia.

Termin realizacji: Rok szkolny 2020/2021

Uczestnicy programu: Grupy starsze

„Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko” Ogólnopolski Projekt Edukacyjny w którym nasze przedszkole w roku szkolnym 2021/2022 będzie brać udział. Celem projektu jest uruchamianie twórczości dzieci, aby potrafiły zrobić „coś z niczego”. W czasie zajęć plastycznych będziemy rozwijać wyobraźnię i pomysłowość naszych podopiecznych oraz wdrażać do pracy zespołowej.

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

”Zabawy muzyczno ruchowe z językiem angielskim”-projekt

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

Harmonogram zajęć: 2 razy w tygodniu

Uczestnicy programu: wszystkie grupy

Opis: Zabawy ruchowe to ważna, integralna część dzieciństwa. Połączenie muzyki, ruchu i dobrej zabawy pomaga w zapamiętywaniu i utrwalaniu nowych słów w języku angielskim. Dzieci poznają proste piosenki, które ilustrować będziemy ruchem i wspólną zabawą.

”Skaczące kangurki” projekt warsztatów ruchowych

Termin realizacji: Rok szkolny 2020/2021

Opis: Zajęcia mające na celu: rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, wyrabianie czynnej postawy wobec zdrowia, uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami, wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka. Dzieci uczestnicząc w warsztatach „Skaczące kangurki” wzbogacą swoje wiadomości na temat potrzeby ruchu oraz aktywności całego ciała (źródła zdrowia) czerpiąc jednocześnie radość z uczestnictwa w zajęciach ruchowych.

”Sensoplastyka dla smyka”-program

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022 od października

Opis: Zajęcia będą oparte na materiałach ekologicznych i biodegradowalnych, produktach codziennego użytku, które są przygotowywane z artykułów spożywczych. Dzieci będą badać różne faktury, materiały, smaki, zapachy. Rozpoznawać dźwięki i sami je wydobywać z różnych przedmiotów. Będą malować palcami, rękami, stopami… Podczas zajęć powstanie m.in. domowa ciastolina, naturalne farby, piankolina, żelkolina i wiele, wiele innych rzeczy, które podpowie nam nasza wyobraźnia.

”Nasz wspólny dom” innowacja organizacyjno – metodyczna.

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

Opis: Innowacja ma na celu zwiększenie w dzieciach poczucia pewności siebie, uświadomienie o wpływie na zachowanie innych, wyrobienie poczucia odpowiedzialności zbiorowej. Dzieci w wybranych wcześniej zespołach zbierają cegiełki aby zbudować swój „wspólny dom”. Cegiełki dzieci otrzymują za dobre, prawidłowe zachowanie np.: w czasie posiłków, zajęć, pobytu na spacerze. Za zbudowany domek otrzymują wybrane nagrody.

”Aktywny przedszkolak” projekt warsztatów ruchowych

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022

Opis: Zabawy i gry ruchowe w ramach powyższego projektu rozwijają ogólną sprawność fizyczną dzieci, odpowiadają im potrzebom, a także zainteresowaniom. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

”Matematyka dla smyka” projekt edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022 od października

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych poprzez zabawę. Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno – logicznych dzieci. Przedszkolaki w czasie zajęć będą miały okazję zobaczyć jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się oraz rozwijać matematyczną wyobraźnię i zdobywać nowe umiejętności.

”Emocja” międzynarodowy projekt edukacyjny

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022 od października

Opis: Projekt edukacyjny mający na celu kształtowanie postaw społecznych, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, pomoc w rozumieniu emocji oraz uczuć innych osób.

”Kuferek muzyczny przedszkolaka” program

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022 od września

Opis: Głównym celem programu jest wszechstronny rozwój dziecka. Dokonuje się on poprzez częste kontakty dziecka z muzyką. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka służy ogólnemu rozwojowi w sferze: fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej oraz estetycznej. Kontakty z muzyką są okazją do wielu operacji umysłowych. Zajęcia muzyczne natomiast mają znaczenie dla rozwoju spostrzegawczości, uwagi, pamięci oraz sprawności operacji myślowych.

”Podróż do świata wyobraźni” program

Termin realizacji: Rok szkolny 2021/2022 od września

Opis: Celem programu jest wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i rodziców, wprowadzenie dzieci w świat literatury, kształcenie nawyków czytelniczych oraz nawyków dbania o książki.

Facebook