ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY LIPIEC 2024 DLA DZIECI Z POZOSTAŁYCH PLACÓWEK

Zapisy od 27.05.2024 r. do 10.06.2024 r. do Przedszkola Publicznego nr 5.

Pobranie i złożenie karty zgłoszenia dziecka na opiekę wakacyjną na miesiąc lipiec 2024 r. odbywa się od 27.05.2024 r. do 10.06.2024 r. za potwierdzeniem na liście.

Karty pobieramy w Przedszkolu Publicznym nr 5, podbijamy w placówce macierzystej i zwracamy do Przedszkola Publicznego nr 5 za potwierdzeniem na liście.

Jednocześnie informujemy, że oddanie karty nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do naszej placówki. Placówka będzie przyjmować zgłoszenia w ramach posiadanych wolnych miejsc.

Karty oddane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Do 19.06.2024 r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych na opiekę wakacyjną.

Informujemy, że złożona karta dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny jest wiążąca i w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka (najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności dziecka – informacja telefoniczna pod numerem 32 215 35 64 lub 661 403 183), opłata zostanie naliczona.

Facebook
Skip to content