Dziękujemy Rodzicom oraz Dzieciom z PP 5 za wsparcie naszej akcji charytatywnej “Opatrunek na ratunek”. Doceniamy Państwa ofiarność oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Facebook