Rekomendacja MEN dotycząca profilaktyki zdrowotnej.

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku
z pojawiającymi się w niektórych krajach
przypadkami zachorowań na koronawirusa

 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła
  oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • przestrzeganie instrukcji dotyczącej mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
 •  nie posyłanie przeziębionych
         i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • poinformowanie placówki jeżeli dziecko, rodzic dziecka wrócił
  z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • informacja dla  rodzica dziecka do 8. roku życia,
  że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy
  (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999
  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa,
  Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzanie na bieżąco komunikaty publikowane
  na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego
  i Ministerstwa Zdrowia. Podaj kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń
na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj
o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Facebook
Skip to content