Opieka wakacyjna (lipiec)

OPIEKA WAKACYJNA

Informujemy, że w uzasadnionych przypadkach od 26.05.2023r.

do 7.06.2023r. będzie możliwość złożenia karty zgłoszenia dziecka na

dyżur wakacyjny do innego pracującego przedszkola na terenie

gminy Czechowice – Dziedzice.

Pobranie i złożenie karty zgłoszenia dziecka na opiekę

wakacyjną odbywa się w wybranej placówce. RODZICE SKŁADAJĄ KARTĘ NA DYŻUR WAKACYJNY TYLKO W JEDNEJ PLACÓWCE!!!


Jednocześnie informujemy, że oddanie karty nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do danej placówki.
 Placówki będą przyjmować zgłoszenia wramach posiadanych wolnych miejsc.

Karty oddane po terminie nie będą brane pod uwagę!

Informujemy, że złożona karta zgłoszenia jest wiążąca i w przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka (do godz. 8.00 danego dnia – telefonicznie), zostanie naliczona opłata.

Do 16.06.2023 r. zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych na opiekę wakacyjną.

WYKAZ PLACÓWEK NA TERENIE GMINY CZCHOWICE-DZIEDZICE-LIPIEC

Facebook
Skip to content