DYŻUR WAKACYJNY

06.05.-20.05.2024 r.- PRZYJMOWANIE KART ZGŁOSZENIOWYCH TYLKO DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5!!!
Dzieci z pozostałych przedszkoli: termin przyjmowania kart na dyżur wakacyjny (miesiąc lipiec) zostanie podany po 23.05.2024 r.

Dyżur wakacyjny – miesiąc sierpień: RODZICE DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA O MOZLIWOŚCI ZAPISU DZIECKA DO INNEJ PLACÓWKI ZOSTANĄ POINFORMOWANI PO 23.05.2024 r.

Zasady organizacji pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  prowadzonych

przez Gminę Czechowice – Dziedzice

w okresie wakacyjnym lipiec/sierpień w 2023 r.

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadząc na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502 oraz z 2022, poz. 566,644) ) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 181/22 w sprawie ustalenia terminów przerwy w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych prowadzonych przez Gminę Czechowice – Dziedzice  na rok szkolny 2022/2023.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi.

Zasady ogólne:

  1. Opieka wakacyjna jest organizowana od 03 lipca do 31 sierpnia 2023 r. dla dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023, do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czechowice – Dziedzice, z uwzględnieniem ustalonych terminów przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek.
  2. Decyzję o organizacji działalności poszczególnych przedszkoli w okresie wakacji,
    w tym o ilości miejsc w przedszkolu w okresie wakacji podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
  3. Decyzję o przyjęciu dziecka w okresie wakacji podejmuje dyrektor  przedszkola,

   na podstawie złożonej karty.

6.   Kartę  zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny do przedszkola rodzice/opiekunowie prawni mogą również pobrać ze strony internetowej przedszkola. Karta zgłoszenia dziecka stanowi załącznik do niniejszych zasad.

7. Wypełnioną, podpisaną Kartę zgłoszenia dziecka na okres wakacyjny należy dostarczyć do  przedszkola macierzystego ( przedszkole do którego uczęszcza dziecko)  w terminie  od 04 maja 2023 r. do 19 maja 2023 r. na okres 01.08.2023-31.08.2023r.- dyżur Przedszkole Publiczne Nr 5

8. Zwrot kart tylko za potwierdzeniem- data i podpis rodzica na liście.

9. Karty zgłoszeń oddane po terminie –  nie będą przyjmowane.

8.Informację o możliwości i terminie zapisu dziecka do innej placówki na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice w okresie 03.07.2023 r.-  31.07.2023 r. (przerwa techniczna
w naszym przedszkolu)
rodzice otrzymają po analizie Kart zgłoszeń dzieci na dyżur wakacyjny w placówkach macierzystych po 22 maja 2023 r.

Facebook
Skip to content